เลขมงคล พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ มรณภาพ สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา

เลขมงคล พระพรหมวชิรเจดีย์ บรรดาลูกศิษย์ลูกหาสุดอาลัย พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ ได้มรณภาพอย่างสงบแล้ว เมื่อวันที่ 7 พ.ค 65 สิริอายุ 85 ปี 65 พรรษา

เลขมงคล พระพรหมวชิรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ มรณภาพ

โรงพยาบาลพุทธชินราช ออกประกาศฉบับที่ 2 เรื่อง อาการอาพาธของพระพรหมวชิรเจดีย์ฯ ได้ระบุว่า ตามที่พระพรหมวชิรเจดีย์ ฯ ได้เข้ารับการรักษา ณ หอผู้ป่วยหนักวิกฤต (ICU) โรงพยาบาลพุทธชินราช ในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ด้วยมีอาการเหนื่อยและฉันอาหารได้น้อยจากต่ก่อน จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด ร่วมกับมีภาวะเลือดเป็นกรด การทำงานของไต ลดน้อยลง ทีมคณะแพทย์ให้การรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ รวมถึงการฟอกไต ร่วมกับการให้ยาปฏิชีวนะ ตามที่แจ้งประกาศฉบับที่ 1 ไปแล้วนั้น

อาการปัจจุบัน ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

1. สัญญาณชีพยังไม่คงที่ ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจ และเครื่องช่วยหายใจ
2. มีภาวะไตทำงานน้อย ไม่มีปัสสาวะออก ต้องฟอกไตด้วยเครื่องฟอกไตชนิดต่อเนื่อง
3. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด มีภาวะเลือดเป็นกรดเพิ่มมากขึ้น ยังคงให้การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำต่อเนื่อง
4. ภาวะซีดและเกร็ดเลือดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด จำเป็นต้องได้รับเลือดและเกร็ดเลือดทดแทน

จนกระทั่ง ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาร 05.00 น อาการเริ่มทรุดลง สัญญาณชีพไม่คงที่ ระดับออกชิเจนในเลือดลดต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ทีมคณะแพทย์ผู้รักษาได้ทำการเพิ่มยา กระตุ้นหัวใจระดับสูงหลายชนิด ระดับความรู้สึกตัวลดลง อุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ เว็บไซต์ MUGHUAY เว็บหวยออนไลน์ ขอแสดงความเสียใจไว้ ณ ที่นี้ด้วย

พระพรหมวชิรเจดีย์ ฯ มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อเวลา 12.02 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2565

เลขมงคล วัดใหญ่

ประวัติ พระพรหมวชิรเจดีย์

พระพรหมวชิรเจดีย์ นามเดิม บำรุง มากก้อน เกิดเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 ที่ บ้านหมู่ที่ 3 ( หัววังกร่าง ) ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก บรรพชา (อายุ 15 ปี) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2495 ณ วัดกระบังมังคลาราม ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มี พระครูเมธาประยุต ( เชื้อ ) เป็นพระอุปัชฌาย์และ อุปสมบท เมื่อวันที่ 23 เมษายน พศ. 2500 ณ พัทสีมาวัดกระบังมังคลาราม ฉายาว่า บำรุง ฐานุตฺตโร โดยมีพระพิศาลธรรมภาณี ( เชื้อ ) เป็นอุปัชฌาย์

 • พ.ศ. 2500 สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดกระบังมังคลาราม
 • ปีพ.ศ. 2502 สำเร็จการศึกษาสามัญชั้น ม. 8 โรงเรียนวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพ
 • พ.ศ. 2509 เป็นเจ้าคณะ 13 วัดทองนพคุณ
 • ปีพ.ศ. 2516 เปรียญธรรม 7 ประโยค สำนักเรียนวัดทองนพคุณ กรุงเทพ
 • พ.ศ. 2517 เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
 • ปีพ.ศ. 2518 เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีรัตนมุนี
 • พ.ศ.2531 เป็นเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
 • พ.ศ.2534 เป็นเจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมุนี ศรีปาพจนาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2541 เป็น รองเจ้าคณะภาค
 • 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพรัตนกวี เมธีธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • พ.ศ. 2548 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเสนานุวัตร พิพัฒน์กิจจานุยุต พุทธชินราชวรธาดา ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฎว่า พระพุทธิวงศมุนีศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธํารงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 • 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับพระราชทานราชทินนาม เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรเจดีย์ ศรีพุทธศาสตรโกศล วิมลพุทธชินราชธารงวิศิษฎ์ พิพิธศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พระพรหมวชิรเจดีย์

พระนักพัฒนา

พระพรหมวชิรเจดีย์ เป็นพระนักพัฒนา ที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้ทำการพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดสร้างวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนบาลีพุทธชินราช (อำเภอเนินมะปราง) อันเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชน อย่างถ้วนหน้า

เลขมงคล ในการเสี่ยงโชค บนเว็บMUGHUAY

 • ปัจจุบันสิริอายุวัฒนมงคล 85 ปี 65 พรรษา
 • เกิดเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480
 • บรรพชา (อายุ 15 ปี) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2495
 • พ.ศ.2534 เป็นเจ้าอาวาส วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระพรหมวชิรเจดีย์

เลขมงคล ในวานนี้ (7 พ.ย. 65) พระพรหมวชิรเจดีย์ฯ เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ มรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลพุทธชินราช หลังจากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด ร่วมกับมีภาวะเลือดเป็นกรด และการทำงานของไตลดลง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา จนล่าสุด ได้มรณภาพ เมื่อเวลา 12.02 น.ของวันนี้ สิริอายุ 85 พรรษา 65