คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ สวดเรียกทรัพย์ เสริมความเฮง

คาถาเงินล้าน คาถา 108 จบ ของหลวงพ่อฤาษีลิงดํา เป็นพระคาถาที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ยุคสมัยอดีตการ มาจนถึงปัจจุบันก็ยังได้รับความศรัทธามาโดยตลอด เพราะเป็นพระคาถาที่สามารถใช่ได้ในทุกโอกาศ เรียกจนติดปากว่า พระคาถาเงินล้าน 108 จบ ยิ่งสวด ยิ่งเรียกทรัพย์ ยิ่งเสริมความเฮง เราไปมูเตลูเสริมความเฮงกันได้ที่ MUGHUAY

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ


อัมอินทรรต : Auminthut

ทำงานจนสายตัวแทบขาด แต่เงินเข้ากระเป๋าเหมือนรองน้ำฝนในหน้าแล้ง มูเตลูเสริมความเฮงกันเลย เว็บไซต์ MUGHUAY88 ขอแนะนำ คาถาเงินล้านหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ แห่งวัดท่าซุง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ได้รับมาจากองค์สมเด็จฯ (องค์ปฐม) ถือเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ ให้ทุกคนพนมมือและทำจิตใจให้สงบ แล้วสวดคาถาหลวงพ่อฤาษีลิงดํา

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ตั้งนะโม 3 จบ ก่อนเริ่มสวดพระคาถาเงินล้าน

(คาถาปัดอุปสรรค)
สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
(คาถาเงินแสน )
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
(คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
(คาถาเงินล้าน)
มิเตภาหุหะติ
(คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
(คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
สัมปะติจฉามิ
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

พระคาถาเงินล้าน ประวัติ

พระครูวิลาศกาญจนธรรม ดร. (พระอาจารย์เล็ก) วัดท่าขนุน จ.กาญจนบุรี ได้เล่าไว้ว่า เมื่อคราวหลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) เพิ่งมาอยู่วัดท่าซุง (พ.ศ. 2511) การจะหาเงินแค่ร้อยเดียวเพื่อทำนุบำรุงศาสนายังถือเป็นเรื่องยาก ท่านจึงเริ่มต้นภาวนาคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นประจำ ทำให้มีความคล่องตัวขึ้น ต่อมาได้สวดคาถามหาลาภ สวดอยู่ 3 ปี ทำให้วัดมีลาภมากขึ้น และท่านก็ได้คาถาเงินแสนมาสวด ส่งผลให้ปีนั้นวัดได้เงินแสนจากการทอดกฐิน ท่านจึงได้รวมคาถาทั้งสามเข้าด้วยกัน เรียกว่า “พระคาถาเงินล้าน” สวดภาวนาเป็นประจำ ปรากฏว่ามีเงินเข้าวัด รายรับดีขึ้นทุกทาง จากนั้นหลวงพ่อก็ได้พิมพ์คาถาแจกเป็นของขวัญปีใหม่ ในปี พ.ศ. 2528


พระคาถาเงินล้าน การสวดพระคาถาเงินล้าน เรียกทรัพย์ เสริมความร่ำรวยกันแล้ว ก็อย่าลืมมุ่งมั่นทำงานให้เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย เพราะคาถาเป็นเพียงตัวช่วยให้เรามีสติและสมาธิเพิ่ม เพื่อใช้แก้ปัญหาต่างๆ แต่สิ่งที่เรากระทำต่อเนื่อง จึงจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้นั่นเอง